Skip to content

Zwiększone ryzyko raka trzustki u spokrewnionych z czerniakiem z mutacjami p16 INK4

2 miesiące ago

519 words

Białko o niskiej masie cząsteczkowej, p16INK4, hamuje aktywność kompleksu 4 kinazy zależnej od cykliny D1. Ten kompleks fosforyluje białko retinoblastoma, umożliwiając komórce przejście przez punkt kontrolny cyklu komórkowego G1. Tak więc, p16INK4 ujemnie reguluje wzrost komórek przez zatrzymanie komórek w G1. Inaktywacja p16INK4 przez delecję lub mutację genu może prowadzić do niekontrolowanego wzrostu komórek, co sugeruje, że p16INK4 może być genem supresorowym guza. Gen p16INK4 (znany również jako MTS1) był zlokalizowany w chromosomie 9p21,2,3 w regionie, który był związany z czerniakiem poprzez badania nad wiązaniem, cytogenetyką i utratą heterozygotyczności.4-9. Ustalenia mutacji p19INK4 linii zarodkowej w niektóre amerykańskie, europejskie i australijskie podatne na czernianie rodziny 10-13 (i dane niepublikowane) i mutacje somatyczne w wielu liniach komórkowych czerniaka2, zdecydowanie sugerują, że p16INK4 jest genem supresorowym guza czerniaka. Ponadto w badaniach funkcjonalnych zidentyfikowano mutacje p16INK4, które upośledzają funkcję odpowiadającego mu białka, dostarczając w ten sposób biochemicznego uzasadnienia hipotezy, że niektóre mutacje p16INK4 zwiększają ryzyko czerniaka.14
W poprzedniej pracy10, 15 poszukiwaliśmy dowodów na powiązanie czerniaka z chromosomem 9p i mutacją p16INK4 linii zarodkowej u 19 krewniaków z rodzinnym czerniakiem. Dziewięć rodzajów 10 plus jeden, który nie został opisany w raportach, miało mutacje p16INK4, które ulegały kosegregacji z czerniakiem i zaburzały funkcję białka p16INK4 w testach in vitro (allele p16M, w których M oznacza mutacje, które upośledzały funkcję) .14 Mutacje te zawierały jeden nonsens (Arg50Ter), jeden splicing-donor-site (IVS2 + 1) i trzy missense (Val118Asp, Gly93Trp i Arg79Pro) mutacje10; jedno wprowadzenie 24 par zasad; i nietypową mutację, która zapobiega transkrypcji p16INK4 (dane niepublikowane). Pozostałe dziewięć rodzajów nie miało wykrywalnych mutacji p16INK4 lub mutacji missense (Ile41Thr, Asn63Ser lub Ala140Thr), które nie zaburzały funkcji p16INK4 w testach in vitro (allele p16W, w których W oznacza dziki typ lub mutacje, które nie upośledzenie funkcji). Te ostatnie mutacje p16INK4 nie mają zatem widocznego związku z czerniakami w dziewięciu rodzajach z allelami p16W. W niniejszym badaniu porównaliśmy kliniczną i genetyczną charakterystykę epidemiologiczną dwóch grup pokrewnych – jednej z p16M i jednej z allelami p16W.
Metody
Badana populacja
Badani pochodzili z 19 rodzin, w których w wywiadzie stwierdzono czerniaka inwazyjnego u co najmniej dwóch krewnych pierwszego stopnia. Rodziny zostały podzielone na dwie grupy: 10 rodzin z mutacjami p16INK4, które kosegregowały z chorobą (allele p16M) i 9 rodzin z wykrywalną mutacją p16INK4 (5 rodzajów) lub mutacją, która nie zaburzała funkcji p16INK4 (4 rodzaje) (allele p16W) ). Wszystkie rodziny zostały wcześniej ocenione pod kątem dowodu powiązania rodzinnego czerniaka z chromosomem 9 p.10,15 Trzynaście rodzajów zostało również ocenionych pod kątem dowodu powiązania rodzinnego czerniaka z chromosomem 1p.16,17 Te rodziny były obserwowane prospektywnie przez 6 do 18 lat. lat. Sposoby identyfikowania rodzin były różne: niektóre były kierowane przez lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia, a niektórzy z nich byli sami
[hasła pokrewne: test obciazenia glukoza, biosiarka, tyłomózgowie ]

0 thoughts on “Zwiększone ryzyko raka trzustki u spokrewnionych z czerniakiem z mutacjami p16 INK4”

Powiązane tematy z artykułem: biosiarka test obciazenia glukoza tyłomózgowie