Skip to content

Zwiększone ryzyko raka trzustki u spokrewnionych z czerniakiem z mutacjami p16 INK4 cd

2 miesiące ago

477 words

Do tej analizy obliczyliśmy liczbę osobo-lat obserwacji według płci, wieku i przedziału od późniejszych dwóch dat – daty urodzenia danej osoby lub stycznia 1925 r. (Pierwszy rok, dla którego szacowane retrospekcje współczynniki SEER były dostępne) – do rozwoju nowotworu typu nonmelanoma, śmierci lub 31 grudnia 1994 r. Wyniki te były podobne do tych uzyskanych z rejestru nowotworu Connecticut. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna 19 rodzajów spokrewnionych z czerniakiem. Ogólnie mediana wieku rozpoznania czerniaka wynosiła 34 lata (tabela 1), czyli znacznie wcześniej niż w populacji ogólnej.22 Wiek rozpoznania był nieznacznie niższy w grupach z allelami p16M (P = 0,05). Aby ustalić, czy stronniczość stwierdzenia stanowi tę różnicę między grupami, z analizy wyłączono pacjentów indeksu (dwóch pierwszych pacjentów z czerniakiem w każdej rodzinie). Różnica wieku w momencie rozpoznania nie była już znacząca (27,5 lat w grupach z allelami p16M w porównaniu z 35,5 lat w grupach z allelami p16W, P = 0,09). W obu grupach średni wiek, w którym rozpoznano czerniaka, był co najmniej 18 lat niższy niż średni wiek, w którym czerniak jest diagnozowany w populacji białej w Stanach Zjednoczonych (mediana wieku, 54 lata) .22 Nie było znaczących różnice między dwiema grupami pod względem liczby czerniaków (P = 0,09) lub grubości guza (P = 0,74). Wykluczenie pacjentów z indeksami nie zmieniło tych wyników.
Nie było istotnej różnicy w liczbie znamion między obiema grupami (P = 0,31) (tabela 1). Korekta dotycząca wieku nie miała wpływu na wyniki (dane niepokazane). Wszystkie 19 gatunków miało cechę dysplastyczną oprócz czerniaka. Porównaliśmy zatem rozkład czerniaka i znamion dysplastycznych w rodzinach. Nie było różnicy w względnej proporcji członków rodziny z czerniakiem pomiędzy pokrewnymi z allelami p16M a pokrewnymi z allelami p16W (0,60 vs. 0,65, P = 0,54).
Tabela 2. Tabela 2. Potencjalne ryzyko raka u członków linii krwioobiegowej spokrewnionych z czerniakiem z allelami p16M lub p16W. Tabela 2 przedstawia potencjalne ryzyko wystąpienia czerniaka i innych nowotworów w obu grupach krewnych. Raki były rozważane według układu narządów, a nie pojedynczego miejsca (dla jednego lub mniej nowotworów) ze względu na stosunkowo małe liczby. Potencjalne ryzyko wystąpienia czerniaka zwiększono o 75% w grupach z allelami p16M (standaryzowany wskaźnik zapadalności, 74,6; przedział ufności 95%, 45,6 do 115,2) oraz współczynnik 38 w grupach z allelami p16W (wystandaryzowany współczynnik padania, 38,1; 95-procentowy przedział ufności, 13,9 do 82,9). Różnica ta nie była statystycznie istotna (P = 0,14). Wystąpiła jednak uderzająca różnica w ryzyku wystąpienia innych nowotworów między obiema grupami. Potencjalne ryzyko raka trzustki zwiększono o współczynnik 13 (standaryzowany wskaźnik zapadalności, 13,1; przedział ufności 95%, 1,5 do 47,4) w grupach z allelami p16M. Dwa obserwowane przypadki raka trzustki występowały w różnych rodzinach. W obu przypadkach rozpoznano inwazyjnego czerniaka lub czerniaka in situ
[podobne: jeczmien na powiece, złamanie spiralne, przychodnia aksamitna gdańsk ]

0 thoughts on “Zwiększone ryzyko raka trzustki u spokrewnionych z czerniakiem z mutacjami p16 INK4 cd”

Powiązane tematy z artykułem: jeczmien na powiece przychodnia aksamitna gdańsk złamanie spiralne