Skip to content

Z chorób innych narzadów zmniejszenie bezwzglednego stlumienia watrobowego wywoluja

4 miesiące ago

369 words

Z chorób innych narządów zmniejszenie bezwzględnego stłumienia wątrobowego wywołują: 1) z chorób narządów klatki piersiowej – rozedma płuc, pęcherzykowa odma opłucna, zwłaszcza zastawkowa; 2) dostanie się okrężnicy poprzecznej pomiędzy ścianę klatki piersiowej a wątrobę; 3) znaczna bębnica, gdy odgłos bębenkowy rozchodzi się daleko ku górze nawet pomimo cichego opukiwania. Zwiększenie bezwzględnego stłumienia wątroby może zależeć od istotnego powiększenia wątroby lub od zmian w sąsiednich narządach. W przypadkach powiększenia wątroby górna granica bezwzględnego jej stłumienia pozostaje przeważnie bez zmiany, natomiast stłumienie zwiększa się ku dołowi. Wyjątek stanowi bąblowiec usadowiony w pobliżu górnego brzegu wątroby, a także duża torbiel wątroby innego pochodzenia. Górna granica bezwzględnego stłumienia wątroby może znajdować się w tych stanach chorobowych wyżej niż zwykle i dochodzi czasami nawet do drugiego żebra, przy czym przeważnie na ograniczonej przestrzeni. Tylko pełny obraz chorobowy daje możność odróżnić te przypadki od stłumienia przechodzącego bezpośrednio w stłumienie wątrobowe, a zależnego od ograniczonego zagęszczenia tkanki płucnej lub od ograniczonego wysiękowego zapalenia opłucnej. Zmiany w innych narządach, zwiększające bezwzględne stłumienie wątrobowe, dotyczą narządu oddechowego oraz jamy brzusznej. Z chorób narządu oddechowego zwiększają stłumienie wątrobowe, wysiękowe zapalenie prawej opłucnej oraz nacieki zapalne i nowotworowe w dolnym płacie prawego płuca. Bezwzględne stłumienie może zwiększać się ku dołowi w przypadkach znacznego zalegania mas kałowych w okrężnicy, w przypadkach guzów żołądka lub okrężnicy, a także gdy ściana brzuszna jest bardzo silnie napięta. Przez umieszczenie stłumienia wątrobowego ku górze stwierdza się w przypadkach znacznego zwiększenia ciśnienia śródbrzusznego zależnie od silnego wzdęcia brzucha, dużej puchliny brzusznej lub dużych guzów brzusznych, przemieszczenie zaś ku dołowi w obniżeniu wątroby, w znacznej rozedmie pęcherzykowej płuc, w dużej odmie opłucnej, w wysiękowym zapaleniu opłucnej i w wysiękowym zapaleniu worka osierdziowego. [patrz też: verdin fix opinie, chitobon, chitobon estetyczna ]

0 thoughts on “Z chorób innych narzadów zmniejszenie bezwzglednego stlumienia watrobowego wywoluja”

Powiązane tematy z artykułem: chitobon verdin fix opinie yoji720 instagram