Skip to content

Współpraca akademicka, fundacja i przemysł w poszukiwaniu nowych terapii ad 6

3 miesiące ago

512 words

Zasadniczo są to pacjenci z cukrzycą typu i sieciami akademickimi, wspieranymi przez NIH, które zapewniają centra do rejestracji pacjentów i operacji kliniczno-badawczych, wraz z silnymi grupami przywódców akademickich odpowiedzialnymi za projektowanie i analizę badań. Koncepcje badań pochodzą z sieci. Firmy farmaceutyczne są następnie zapraszane do udziału poprzez dostarczanie leków do testowania w testach, chociaż zwykle firmy mają niewielką rolę w projektowaniu, prowadzeniu lub analizie badania. Korzystanie z wykwalifikowanych stron klinicznych i priorytetowy ranking terapii eksperymentalnych zapewnia efektywne i ukierunkowane wykorzystanie zasobów. Ważnym elementem umożliwiającym zapisanie się na studia jest edukacja publiczna i rzecznictwo, które wśród pacjentów z cukrzycą typu są znacznie wspomagane przez grupy takie jak Juvenile Diabetes Research Foundation, American Diabetes Association i Helmsley Charitable Trust (Tabela 1). Koszty udziału w badaniach cukrzycy typu i płacenia za powiązane leki nie są pokrywane przez żadnego przewoźnika ubezpieczeniowego w Stanach Zjednoczonych, a organizacje charytatywne pomogły zmniejszyć koszty, zapewniając dodatkowe wsparcie finansowe dla sieci lub wsparcie dla pomocniczego laboratorium studia. Ten ściśle zintegrowany ekosystem nie obywa się bez wyzwań. Firmy farmaceutyczne mogą być niechętne do oddania nadzoru nad swoimi środkami eksperymentalnymi lub nie mieć motywacji do prowadzenia tak zwanego małego rynku pacjentów z cukrzycą typu 1. W dziedzinie badań pojawiły się dodatkowe wyzwania związane z kilkoma nieudanymi próbami, chociaż jeden z przykładów stanowi studium przypadku w użyteczności modelu współpracy partnerskiej. W tym badaniu klinicznym stosowano rapamycynę (syrolimus) i interleukinę-2 u pacjentów z cukrzycą typu o niedawnym początku.35 Przystąpienie do próby zakończono po leczeniu tylko dziewięciu pacjentów z powodu alarmującego spadku sekrecji komórek beta funkcja – przeciwieństwo tego, co zaobserwowano w badaniach przedklinicznych na myszach.36 Analiza odpowiedzi immunologicznych w badaniu zidentyfikowała przypadkową aktywację populacji limfocytów efektorowych, która prawdopodobnie przyspieszyła proces chorobowy, z przejściowym korzystnym wpływem na regulację immunologiczną. Ustalenia te szybko zostały upublicznione poprzez profesjonalne konferencje i publikacje 37, co doprowadziło do szybkiego rozwoju w czterech obszarach. Po pierwsze, badacze przeprowadzili nowe próby czynników, które zostały zaprojektowane specjalnie w celu usunięcia tych komórek efektorowych – na przykład badanie T1DAL, w którym zachowano funkcję komórek beta i zmniejszono liczbę zdarzeń hipoglikemicznych.38,39 Po drugie, opracowano nowe narzędzia do immunomonitorowania, aby zmierzyć stosunek efektorowych komórek T do regulacyjnych limfocytów T, które dostarczyły nowego pomiaru odporności w celu oceny bezpieczeństwa i mechanizmów w przyszłych badaniach. 40 Po trzecie, kilka firm farmaceutycznych i niektóre ośrodki akademickie rozszerzyły swoje badania w celu opracowania bezpieczniejszych wersji interleukiny-2 ( nazywane muteinami interleukiny-2), które zgodnie z przewidywaniami mają większy margines bezpieczeństwa dzięki selektywnym właściwościom celowania.41 Po czwarte, Sieć Immunizacyjnej Tolerancji i Juvenile Diabetes Research Foundation ustanowiła przedkliniczne konsorcjum badawcze, które opracowało wieloośrodkowy protokół dla bardziej niezawodnej weryfikacji testowanie na myszach.42
Te cztery postępy nie tylko skorygowały luki w terenie, ale także pomogły wzmocnić wymianę danych między sieciami akademickimi, podmiotami finansującymi i przemysłem (tabela 1)
[podobne: olfen zastrzyki cena, biosiarka, tolperis vp cena ]

0 thoughts on “Współpraca akademicka, fundacja i przemysł w poszukiwaniu nowych terapii ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: biosiarka olfen zastrzyki cena tolperis vp cena