Skip to content

W kazdym przypadku w którym stwierdza sie plyn w jamie brzusznej trzeba rozwazyc

4 miesiące ago

252 words

W każdym przypadku w którym stwierdza się płyn w jamie brzusznej trzeba rozważyć: 1) czy płyn jest wolny, czy też otorbiony; 2) czy jest to wysięk, czy przesięk; 3) jaka jest przyczyna, nagromadzenia się płynu. Różnicowanie p. t. VI. 9. Zachowanie się moczu W związku z chorobami wątroby i układu żółciowego zachodzą zmiany w moczu, z których największe znaczenie mają bilirubinuria i urobilinogen. Bilirubinuria polega na pojawieniu się w moczu bilirubiny. W chorobach wątroby i układu żółciowego pojawia się ona wtedy, gdy poziom bilirubiny bezpośredniej w krwi wzrośnie ponad tzw. próg nerkowy, który wynosi dla tej postaci bilirubiny średnio 4 jednostki van den Bergha. Najczęściej taki stan spostrzega się w chorobach przebiegających 2 żółtaczką mechaniczną. W miarę poprawy stanu zdrowia takich chorych, w związku ze zmniejszeniem przeszkód do odpływu żółci do dwunastnicy, bilirubinuria słabnie i wreszcie znika, przy tym wcześniej niż od żółkną powłoki zewnętrzne. Bilirubinuria zdarza się także w przypadkach znaczniejszego uszkodzenia miąższu wątrobowego z następową żółtaczką miąższową. Bywa to wtenczas gdy zostaną uszkodzone liczne komórki wątrobowe, wskutek czego żółć dostaje się do przestrzeni Dissego, a stąd do krwi w takim stężeniu i ilości, że próg nerkowy dla bilirubiny zostaje przekroczony. W żółtaczce hemolitycznej w której w krwi krąży bilirubina pośrednia, nie przechodząca przez nerki bilirubinurii nie ma. [patrz też: rehabilitacja ogólnoustrojowa, chitobon, veraderm cena ]

0 thoughts on “W kazdym przypadku w którym stwierdza sie plyn w jamie brzusznej trzeba rozwazyc”

Powiązane tematy z artykułem: chitobon rehabilitacja ogólnoustrojowa veraderm cena