Skip to content

TEORIA UCZENIA SIE, JAKO PROCESU PRZEBIEGAJACEGO STOPNIOWO

5 miesięcy ago

284 words

TEORIA UCZENIA SIĘ, JAKO PROCESU PRZEBIEGAJĄCEGO STOPNIOWO. Oto znów teoria posiadająca pewną wartość. Pewne rodzaje uczenia się, szczególnie uczenie się złożonych umiejętności, następują stopniowo. Osiąganie każdej nowej umiejętności opiera się na umiejętnościach wyuczonych i poprzednio, chociaż zwiększanie się tych umiejętności niekoniecznie jest stałe i stopniowe. Proces uczenia się jest na pewno uporządkowany, jeżeli przez to rozumiemy, że nie jest przypadkowy, i że każda osoba uczy się odpowiednio do swoich potrzeb i sił, jakie musi na to uczenie się zużyć. Jeśli jednak sądzimy, że ludzie uczą się według wyznaczonych z góry wzorów lub formuł, to stąpamy po niepewnym terenie. Ponieważ teoria ta jest powszechnie stosowana przy uczeniu się w szkołach, interpretuje się ją często w ten sposób, że uczniowie powinni najpierw zrozumieć teorię i ogólne zasady, a potem ich praktyczne zastosowanie. Innymi słowy, uczniowie powinn i zrozumieć zasady gramatyki przed próbą pisania zadań; powinni wiedzieć, jak się dodaje, mnoży i dzieli, zanim zaczną posługiwać się pieniędzmi; powinni ćwiczyć rysowanie kół i kresek, zanim spróbują pisać; powinni znać botanikę i gleboznawstwo, zanim zaczną hodować kwiaty i jarzyny. Argument, przemawiający za tym, że teoria powinna wyprzedzać praktykę, jeśli chodzi o kolejność nauczania, brzmi bardzo logicznie i dlatego nie jest rzeczą dziwną, że taką kolejność wprowadza się, jako podstawę układu programu nauczania w szkołach i wyższych uczelniach; jakkolwiek praktyka wykazuje, że lepiej jest, gdy osoba ucząca się, zanim podejmie rozważania teoretyczne, ma już pewnego rodzaju bezpośrednie lub osobiste doświadczenia praktyczne z danego zakresu. [podobne: olfen zastrzyki cena, veraderm cena, złamanie spiralne ]

0 thoughts on “TEORIA UCZENIA SIE, JAKO PROCESU PRZEBIEGAJACEGO STOPNIOWO”

Powiązane tematy z artykułem: olfen zastrzyki cena veraderm cena złamanie spiralne