Skip to content

Tag: lista alergenów

Potencjalne skutki zarządzania opieką nad praktyką specjalistyczną w Uniwersyteckim Centrum Medycznym ad 6

2 tygodnie ago

759 words

Dystrybucja lub redystrybucja tych dochodów będzie miała znaczny wpływ na ośrodki akademickie. Jest prawdopodobne, że poziomy płatności w Medicare będą nadal zmniejszane w odpowiedzi na presję obniżenia budżetu federalnego i że zachęta do zapisywania się beneficjentów w planach zarządzanych usług będzie zachętą, w takim przypadku scenariusze, które przedstawiamy, należy uznać za konserwatywne. Wyłączyliśmy z tej…