Skip to content

PRZEWLEKLE ROPNE ZAPALENIE UCHA SRODKOWEGO

4 miesiące ago

171 words

PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO (Otitis media suppurativa chronica) Za podstawę do rozpoznania przewlekłego ropnego zapalenia ucha środkowego niektórzy badacze przyjmują czas trwania choroby. Schwartze proponuje każde ropne zapalenie ucha środkowego trwające powyżej 8 tygodni uważać za przewlekłe. Posługiwanie się czasem jako miernikiem w rozpoznawaniu, czy mamy do czynienia z ostrym czy z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, nie wydaje się trafne. Wydaje się odpowiedniejsze rozpoznawanie opierać na zmianach, które spostrzegamy w poszczególnych przypadkach. Bezold uważa za przewlekłe te przypadki, które okazują mniej lub więcej trwałe zniszczenie błony bębenkowej. W ten sposób zmiany stwierdzone wziernikiem są decydujące w rozpoznawaniu przewlekłego ropnego zapalenia ucha środkowego. W patologii narządu słuchu przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego odgrywa nadzwyczaj ważną rolę, tak ze względu na częstość występowania tej choroby jak i niebezpieczeństwo poważnych powikłań w sąsiednich narządach i powikłań ogólnych. [przypisy: chitobon, verdin fix opinie, biosiarka ]

0 thoughts on “PRZEWLEKLE ROPNE ZAPALENIE UCHA SRODKOWEGO”

Powiązane tematy z artykułem: biosiarka chitobon verdin fix opinie