Skip to content

Potencjalne skutki zarządzania opieką nad praktyką specjalistyczną w Uniwersyteckim Centrum Medycznym ad

5 miesięcy ago

556 words

W 1992 r. Zarejestrowano około 40 000 osób, z których 95% mieszkało w głównym obszarze usług, składającym się z pięciu okręgów, w których HMO ma licencję na działalność. Sieć dostawców składała się z blisko 1000 specjalistów, 400 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i 18 szpitali. Przeciętnie przyjęto 70,6 hospitalizacji i 309 dni hospitalizacji rocznie na 1000 zarejestrowanych. Wskaźniki wykorzystania i płatności w modelu all-services opierały się na doświadczeniu ośrodka medycznego z opieką zarządzaną w jego skumulowanym HMO. 25 000 osób zarejestrowanych w ramach planu obejmowało lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na uniwersytecie, a wszystkie ich specjalistyczne usługi były świadczone przez lekarzy w ośrodku medycznym. Uniwersyteckie centrum medyczne otrzymało pełną płatność za wszystkie usługi świadczone tej grupie.
W modelu sieciowym wskaźniki wykorzystania i płatności były oparte na doświadczeniu z 1992 r. W zarządzanej opiece z udziałem 15 000 członków tego samego HMO, którzy podpisali się z lekarzami pierwszego kontaktu poza uniwersytetem i zostali skierowani do specjalistycznej opieki, zazwyczaj do specjalistów w społeczności. . W ośrodku medycznym świadczono wyłącznie usługi opieki trzeciego stopnia.
W modelu mieszanym pierwsze dwa modele zostały użyte do oszacowania, jak duża sieć byłaby potrzebna, gdyby centrum medyczne zapewniło wszystkie usługi specjalistyczne dla 100 000 członków i tylko usługi referencyjne dla pozostałych członków. W każdym z trzech modeli oszacowaliśmy, ile osób objętych zarządzaniem opieką będzie potrzebnych, aby utrzymać poziom dochodów równy sumie uzyskanej w 1992 roku przez specjalistów.
Założenia Studium
Założono, że wszyscy, którzy nie zapisali się na Medicare, byliby zapisani w planach opieki zarządzanej. Wyłączyliśmy rejestratorów Medicare i przychody z Medicare zarówno z docelowego poziomu przychodów dla praktyki grupy wydziałowej, jak i szacunków liczby osób zarządzających opieką zdrowotną potrzebnych do wsparcia tego celu. Zakładaliśmy, że płatności będą dokonywane według standardowej stawki w regionie dla firmy zarządzanej opieki. Nasze obliczenia wykorzystywały stawki HMO uniwersytetu, które są zasadniczo identyczne z tymi w harmonogramie opłat profesjonalnych Blue Cross-Blue Shield of Michigan, który jest używany do tradycyjnego ubezpieczenia i opieki zarządzanej. Większość innych płatników w stanie korzysta z tego harmonogramu z niewielkimi zmianami. Założono, że liczba członków wydziału klinicznego nie ulegnie zmianie i że nie będzie dalszych zmian stawek wykorzystania lub płatności.
Ponieważ uwzględniliśmy wszystkie przychody z non-Medicare w modelach, modele obejmują przychody z Medicaid (5,1 procent), a także przychody z Blue Shield (31,2 procent), płatników komercyjnych (38,5 procent), preferowanych dostawców (5,9 procent), i self-pay i inne ubezpieczenia (19,3%). Każda z tych grup ma różne cechy wykorzystania i refundacji. Nie próbowaliśmy korzystać z naszych modeli w celu ustalenia, w jaki sposób każdy z nich miałby płacić pod opieką zarządzaną; zamiast tego uwzględniliśmy wpływ na zwrot kosztów i wielkość populacji w modelach, tak jakby cała populacja miała te same cechy wykorzystania i refundacji, które znaleźliśmy w naszym doświadczeniu z zarządzaną opieką.
Wyłączenia
W kalkulacjach wydatków, dochodów i liczby członków wydziału wyłączono działalność podstawowej opieki zdrowotnej
[hasła pokrewne: spirala dla nieródek, test obciazenia glukoza, rehabilitacja ogólnoustrojowa ]

0 thoughts on “Potencjalne skutki zarządzania opieką nad praktyką specjalistyczną w Uniwersyteckim Centrum Medycznym ad”

Powiązane tematy z artykułem: rehabilitacja ogólnoustrojowa spirala dla nieródek test obciazenia glukoza