Skip to content

Członkostwo w zakresie sprawności fizycznej i korzystny wybór w planach świadczeń Medicare ad 6

4 tygodnie ago

529 words

Co więcej, model ten przepłaca koszty dla osób w dobrej kondycji zdrowotnej i niedoszacowania kosztów dla osób w złym stanie zdrowia, przynoszących nadpłaty dla zdrowych zarejestrowanych i niedopłaty dla osób mniej zdrowych.25,30 Dlatego ciągłe ograniczenia modelu płatności CMS mogą nie zniechęcać do Medicare Advantage planuje angażować się w działania selektywne dla ryzyka. 9. Nasze wyniki…

Członkostwo w zakresie sprawności fizycznej i korzystny wybór w planach świadczeń Medicare ad 5

4 tygodnie ago

567 words

W stosunku do różnic w samoopisanych problemach zdrowotnych między nowymi zapisanymi a wcześniejszymi uczestnikami w dopasowanych planach kontroli, 8 z 11 przypadków miało większy odsetek zarejestrowanych zgłaszających doskonałe lub bardzo dobre zdrowie, 10 z 11 miało większy odsetek zarejestrowanych zgłaszających brak aktywności ograniczenia, a 9 z 11 miało większy odsetek zarejestrowanych, informujących, że nie mieli…

Członkostwo w zakresie sprawności fizycznej i korzystny wybór w planach świadczeń Medicare czesc 4

4 tygodnie ago

607 words

W tych analizach użyto uogólnionych równań szacunkowych, aby uwzględnić klastrowanie w planach zdrowotnych i powtarzane pomiary zarejestrowanych w okresie odniesienia i okresach obserwacji. Wszystkie analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute). Wyniki podaje się z 95% przedziałami ufności. Wyniki Charakterystyka planów i rejestratorów Dopasowane pary przypadków i plany kontroli znajdowały się we…

Członkostwo w zakresie sprawności fizycznej i korzystny wybór w planach świadczeń Medicare cd

4 tygodnie ago

544 words

Badanie zostało zatwierdzone przez instytutowy organ weryfikacyjny Uniwersytetu Browna. Zmienne badawcze Głównymi zmiennymi wynikowymi były trzy zgłoszone przez siebie wskaźniki zdrowia osób zapisujących się: ogólny stan zdrowia (doskonały, bardzo dobry, dobry, uczciwy lub słaby), ograniczenie w umiarkowanej aktywności (brak ograniczeń, pewne ograniczenia lub niezdolność do prowadzenia umiarkowanej aktywności) i trudności w chodzeniu (bez trudności, trudności…