Skip to content

Natychmiastowa reakcja nauczycieli i dyrektorów bylo zalecenie zwiekszenia ilosci godzin lekcji matematyki

1 miesiąc ago

218 words

Natychmiastową reakcją nauczycieli i dyrektorów było zalecenie zwiększenia ilości godzin lekcji matematyki. Reakcja ta jest, oczywiście bardzo zrozumiała, myśl taka nasunęłaby się prawie każdemu, do kogo zwrócono by się o radę, co zrobić, gdy dzieci wykazują w matematyce niski poziom. Prace badawcze z zakresu kształcenia wykazują jednak, że odpowiedzi na problemy uczenia się rzadko są tak pros-te jak ta. Nie można poprawić poziomu wiadomości w poszczególnym przedmiecie po prostu przez zwiększenie ilości czasu na naukę tego przedmiotu. Nowocześni wychowawcy wiedzą o tym i wiedzieli o tym od dziesiątek lat. Było to jednym z odkryć J. M. Ricea w jego badaniach nad ortografią, omawianych na poprzednich stronach. Lecz przekonanie, że środkiem naprawienia braków w wykształceniu jest poświęcenie większej ilości czasu na uczenie się tego przedmiotu, który sprawia trudności, jest mocno utwierdzone w naszych tradycjach kulturalnych i w osobistej n aszej filozofii i nie jesteśmy w stanie tego wykorzenić mimo odbywania kursów pedagogicznych i nabycia wiadomości, że uczenie się nie przebiega w ten sposób. Jak powiedzieliśmy przed chwilą uczenie się dokonuje w nas pewnych zmian, a równocześnie mamy tendencję do przeciwstawiania się tym zmianom. [przypisy: kraków fizjoterapia, terapia resynchronizująca, na zdrowie po francusku ]

Powiązane tematy z artykułem: kraków fizjoterapia na zdrowie po francusku terapia resynchronizująca