Skip to content

Multistate Point-Prevalence Survey of Health-Associated Infections AD 3

3 miesiące ago

52 words

Pacjenci przebywający w oddziałach ambulatoryjnych, oddziałach ratunkowych i oddziałach psychiatrii, wykwalifikowanych pielęgniarek i rehabilitantów zostali wykluczeni. Każdy szpital przebadał losową próbkę kwalifikujących się pacjentów otrzymaną z porannego spisu w dniu badania: 100 pacjentów w każdym dużym szpitalu i 75 pacjentów (lub wszyscy kwalifikujący się pacjenci, jeśli <75) w każdym małym lub średnim szpitalu (szczegóły, patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Szkolenie i gromadzenie danych
Dwa zespoły zebrały dane w każdym szpitalu: główny zespół specjalistów ds. Profilaktyki zakażeń i innych pracowników szpitala biorącego udział w projekcie oraz zespół EIP pracowników z państwowych departamentów zdrowia, akademickich instytucji partnerskich lub obu. Oba zespoły przeszły szkolenie w zakresie operacji pomiarowych i procedur zbierania danych; zespół EIP otrzymał również szkolenie w zakresie terminów NHSN oraz definicje infekcji związanych z opieką zdrowotną.
Zespoły pierwotne dokonały przeglądu dokumentacji medycznej w dniu badania, aby zgromadzić dane demograficzne i ograniczone informacje kliniczne, w tym informacje o tym, czy pacjenci otrzymywali leki antydrobnoustrojowe, czy też miały je zaplanować na czas badania. Pierwotne zespoły nie zbierały szczegółowych danych o środkach przeciwdrobnoustrojowych ani nie identyfikują infekcji związanych z opieką zdrowotną. W niektórych przypadkach zespoły EIP pomagały w gromadzeniu danych zespołu głównego lub je wykonywały.
Zespoły EIP dokonały retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej w celu zebrania danych na temat leczenia przeciwbakteryjnego i zidentyfikowania aktywnych zakażeń związanych z opieką zdrowotną z zastosowaniem w tym czasie definicji nadzoru NHSN.32 Zespoły EIP zostały poinstruowane, aby wykorzystywać wyłącznie informacje obecne w dokumentacji medycznej data przeglądu, łącznie z wynikami zebranych kultur lub innymi testami przeprowadzonymi w dniu badania lub przed nim. Zespoły EIP wykorzystały definicje NHSN infekcji żołądkowo-jelitowych do zgłaszania infekcji C. difficile, gdy jest to możliwe; w okolicznościach, w których pacjent z dodatnim wynikiem testu na infekcję C. difficile nie spełniał wymagań NHSN dotyczących przewodu pokarmowego, zespoły EIP zastosowały specyficzną dla badania częstość występowania infekcji C. difficile (opisaną w dodatkowym dodatku).
Na podstawie danych pilotażowych31 i niepublikowanych danych wykazujących, że terapia antybiotykowa jest czułym wskaźnikiem zastępczym dla zakażeń związanych z opieką zdrowotną (wrażliwość, 95 do 100%), zespoły EIP dokonały przeglądu zapisów dotyczących aktywnych zakażeń związanych z opieką zdrowotną tylko dla tych pacjentów, którzy byli przyjmowanie środków przeciwdrobnoustrojowych do leczenia aktywnych zakażeń lub braku udokumentowanej przyczyny. Dodatkowe informacje na temat stosowania danych dotyczących leczenia przeciwbakteryjnego w celu identyfikacji pacjentów z czynnymi zakażeniami przedstawiono w Dodatkowym dodatku (sekcja Metody i rysunek
[przypisy: verdin fix opinie, test obciazenia glukoza, sildenafil medana cena ]

0 thoughts on “Multistate Point-Prevalence Survey of Health-Associated Infections AD 3”

Powiązane tematy z artykułem: sildenafil medana cena test obciazenia glukoza verdin fix opinie