Skip to content

Moze w istocie niewiele rzeczy

2 miesiące ago

234 words

Może w istocie niewiele rzeczy, których nauczyliśmy się podczas lekcji geometrii, można zastosować do sytuacji wymagającej wyboru kandydata politycznego, aczkolwiek ludzie są istotami bardzo pomysłowymi. Jeżeli ktoś jest rzeczywiście zainteresowany i pochłonięty przedmiotem lub problemem, wykazuje on zdolność wykrywania najbardziej ukrytych wątków w najbardziej niepodobnych do siebie miejscach i wykorzystania ich. Jest rzeczą zupełnie prawdopodobną, że są ludzie zdolni wykorzystać ten rodzaj logiki, której nauczyli się przy geometrii i umieją ją zastosować z pożytkiem przy rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Z uwagi jednak na sposób, w jaki geometria jest zazwyczaj nauczana i przyjmowana przez uczniów, takie przykłady muszą być raczej rzadkie. Nie znaczy to jednak, że zasada transferu jest błędna. W rzeczywistości tkwi ona u podstaw całej struktury kształcenia. Kształcenie jest w istocie oparte na idei, że uczniowie zastosują to, cz ego uczą się w klasie, do sytuacji, które spotykają poza klasą, Jeżeli nie są zdolni zastosować nauki zdobytej w szkole do sytuacji pozaszkolnych, daremny był czas i energia włożona w kształcenie i wychowawcom misja się nie powiodła. Możność rozumienia słów w czytance jest bezużyteczną sprawnością, jeżeli uczniowie nie umieją jej wykorzystać do czytania gazet i znaków drogowych, a lekcje nauk społecznych są stratą czasu, o ile nie pomagają uczniom zostać dobrymi obywatelami. [podobne: biosiarka, olfen zastrzyki cena, złamanie spiralne ]

0 thoughts on “Moze w istocie niewiele rzeczy”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu indywidualne ubezpieczenie na życie[…]

Powiązane tematy z artykułem: biosiarka olfen zastrzyki cena złamanie spiralne