Skip to content

Ingraham i Matsan nie radza oprózniac przestrzeni podoponowej od razu

4 tygodnie ago

194 words

Ingraham i Matsan nie radzą opróżniać przestrzeni podoponowej od razu, a stosują częste nakłucia po obu stronach przez okres 2 tygodni, co dzień po innej stronie czaszki. Co 3 dzień podają dziecku domięśniowo 10 ml krwi matki i dopiero po uzyskaniu poprawy stanu ogólnego przystępują po upływie 2 tygodni do usunięcie krwiaka z dwóch cięć w okolicy skroniowej prawej i lewej. Jeżeli po otwarciu czaszki stwierdzają pod oponą twardą obecność grubych błon, usuwają podczas pierwszego zabiegu tylko błonę zewnętrzną; błonę przylegającą do pajęczynówki i opony miękkiej usuwają w 10 dni później wtedy tylko, gdy można ją usunąć bez obrażenia opon. Jeżeli nie można usunąć błony wewnętrznej (autor mówi tu o błonach, które są wyrazem warstwowej organizacji krwiaka), nacinamy błony cięciami krzyżowymi, jak na szachownicy, a wówczas błona ulega rozprężeniu, a mózg odprężeniu; w kilka tygodni później robimy zabieg po stronie przeciwległej. Zdaniem Ingrahama i Matsana próbne nakłucie przestrzeni podoponowej powinno być stosowane, częściej niż dotychczas. [hasła pokrewne: mri głowy cena, stomatolog gocław dieta, stomatolog gocław ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza po menopauzie mri głowy cena stomatolog gocław