Skip to content

Dowody na podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia – Beyond Randomized, Controlled Trials

3 miesiące ago

566 words

Podstawową zasadą dobrej praktyki w zakresie zdrowia publicznego jest oparcie wszystkich decyzji politycznych na najwyższej jakości danych naukowych, w sposób otwarty i obiektywny1. Ustalenie, czy dane spełniają te warunki, jest trudne; Niepewność może prowadzić do zaniechania przez lekarzy i decydentów w zakresie zdrowia publicznego. Mimo że randomizowane, kontrolowane próby (RCT) od dawna uznawano za idealne źródło danych na temat efektów leczenia, inne metody uzyskiwania dowodów na zdecydowane działania zyskują coraz większe zainteresowanie, co powoduje nowe podejścia do wykorzystania mocnych stron i przezwyciężenia ograniczeń różne źródła danych.2-8 W tym artykule opisuję wykorzystanie RCT i alternatywnych (a czasem nawet lepszych) źródeł danych z punktu widzenia zdrowia publicznego, ilustruję kluczowe ograniczenia RCT i sugeruję sposoby na poprawę wykorzystania wielu danych źródła do podejmowania decyzji dotyczących zdrowia. W dużych, dobrze zaprojektowanych próbach randomizacja równomiernie rozprowadza znane i nieznane czynniki pomiędzy grupami kontrolnymi i interwencyjnymi, zmniejszając potencjał zakłóceń. Pomimo swoich mocnych stron, RCT mają poważne ograniczenia. Chociaż mogą mieć silną wewnętrzną ważność, RCT czasami nie mają zewnętrznej wiarygodności; uogólnienia wyników poza badaną populacją mogą być nieważne. 2, 6, RCT zazwyczaj nie mają wystarczających okresów badań lub wielkości populacji, aby ocenić czas trwania efektu leczenia (np. zmniejszenie odporności szczepionek) lub określić rzadkie, ale poważne niekorzystne skutki leczenia, które często stają się widoczne podczas nadzoru po wprowadzeniu na rynek i długotrwałej obserwacji, ale nie można go było praktycznie ocenić w RCT. Coraz większe koszty i ograniczenia czasowe RCT mogą również prowadzić do uzależnienia od zastępczych markerów, które mogą nie być dobrze powiązane z wynikiem zainteresowania. Wybór grup wysokiego ryzyka zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedniej liczby punktów końcowych, ale grupy te mogą nie być odpowiednie dla szerszych grup docelowych. Te ograniczenia oraz fakt, że RCT często wymagają lat na zaplanowanie, wdrożenie i analizę, zmniejszają zdolność RCT do nadążania za innowacjami klinicznymi; nowe produkty i standardy opieki są często opracowywane, zanim wcześniejsze modele zostaną poddane pełnej ocenie. Ograniczenia te mają również wpływ na stosowanie RCT w pilnych kwestiach zdrowotnych, takich jak epidemie chorób zakaźnych, w przypadku których decyzje dotyczące zdrowia publicznego muszą być podejmowane szybko na podstawie ograniczonych i często niedoskonałych dostępnych danych. RCT są również ograniczone pod względem zdolności do oceny zindywidualizowanego efektu leczenia, co może wynikać z różnic w technikach chirurgicznych i są generalnie niepraktyczne w przypadku rzadkich chorób.
Wiele innych źródeł danych może dostarczyć ważnych dowodów na działania kliniczne i działania w zakresie zdrowia publicznego. Badania obserwacyjne, w tym oceny wyników z wdrażania nowych programów i polityk, pozostają głównym źródłem, ale inne przykłady obejmują analizę zbiorczych danych klinicznych lub epidemiologicznych. Pod koniec lat 80. XX w. Wysoki wskaźnik zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS) w Nowej Zelandii doprowadził do badania kliniczno-kontrolnego porównującego informacje o 128 niemowlętach zmarłych z powodu SIDS i 503 niemowląt kontrolnych.9 Wyniki zidentyfikowały kilka czynników ryzyka dla SIDS , w tym ze skłonnościami do spania, i doprowadziły do wdrożenia programu edukowania rodziców, aby uniknąć sytuacji, w której ich niemowlęta będą spać na brzuchu – na długo przed powrotem do snu wiadomo było, że zmniejsza częstość występowania SIDS
[przypisy: olfen zastrzyki cena, bliznasil cena, verdin fix opinie ]

0 thoughts on “Dowody na podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia – Beyond Randomized, Controlled Trials”

Powiązane tematy z artykułem: bliznasil cena olfen zastrzyki cena verdin fix opinie