Skip to content

Dowody na podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia – Beyond Randomized, Controlled Trials ad 7

3 miesiące ago

533 words

Ta ciemna materia medycyny klinicznej pozostawia praktykującym duże luki informacyjne w większości warunków i zwiększa zależność od wcześniejszych praktyk i wiedzy klinicznej .4,69,70 Podnoszenie RCT kosztem innych potencjalnie wysoce cennych źródeł danych przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Lepszym rozwiązaniem jest wyjaśnienie oczekiwanego stanu zdrowia i ustalenie, czy dostępne są dostępne dane, które można rygorystycznie i obiektywnie ocenić, niezależnie od danych z RCT lub w porównaniu z nimi, czy też potrzebne są nowe badania (RCT lub inne). Pojawiają się nowe sposoby uzyskiwania cennych danych medycznych. Duże dane , w tym informacje z elektronicznych rejestrów zdrowotnych i rozszerzonych rejestrów pacjentów, wraz ze zwiększoną gotowością pacjentów do udziału i dzielenia się informacjami na temat zdrowia, generują użyteczne dane dla dużych badań interwencyjnych i zapewniają nowe możliwości dla dodatkowego korzystania z wielu źródeł danych w celu uzyskania mocniejsze dowody na działanie.71 Na przykład, chociaż RCT może wykazać korzyść z leku, można przeprowadzić duże badania obserwacyjne w celu udoskonalenia dawkowania i zidentyfikowania rzadkich działań niepożądanych. Ponadto podjęto nowe strategie mające na celu zwiększenie skuteczności i wydajności badań RCT, w tym badania oparte na współpracy i adaptacyjne, mające na celu zwiększenie liczby zapisów, zmniejszenie kosztów i czasu do zakończenia oraz lepszą identyfikację populacji korzystających z leczenia 72. Postępy w dziedzinie genomiki mogą pozwalają lepiej zrozumieć unikalne cechy pacjentów, które mogą wpływać na wyniki RCT i innych badań i mogą być stosowane w celu poprawy wiarygodności wyników badań.
Tabela 1. Tabela 1. Wybrane mocne i słabe strony różnych projektów badawczych wraz z przykładami badań mających wpływ na politykę lub praktykę. Nie ma jednego, najlepszego podejścia do badania interwencji zdrowotnych; decyzje kliniczne i decyzje dotyczące zdrowia publicznego są prawie zawsze podejmowane z niedoskonałymi danymi (tabela 1). Promowanie przejrzystości metod badań, zapewnienie standaryzowanego gromadzenia danych dla kluczowych wyników oraz stosowanie nowych metod poprawy syntezy danych to kluczowe kroki w interpretacji ustaleń i w identyfikacji danych do działania, i należy uznać, że wnioski mogą się zmieniać z biegiem czasu . Zawsze będzie istniał argument na rzecz większej ilości badań i lepszych danych, ale oczekiwanie na więcej danych jest często dorozumianą decyzją, aby nie działać lub działać w oparciu o dotychczasową praktykę, a nie najlepsze dostępne dowody. Celem muszą być wiarygodne dane – dane, które są wystarczające dla działań klinicznych i zdrowia publicznego, które zostały uzyskane w sposób otwarty i obiektywny, i które pozwalają nam powiedzieć: Oto, co zalecamy i dlaczego.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Poglądy wyrażone w tym artykule są poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorób lub Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dziękuję Kathryn Foti, MPH, Drew Blakeman, MS i Robinowi Moseley, MAT, za pomoc przy przygotowaniu wcześniejszej wersji rękopisu i przeglądowi odpowiedniej literatury, oraz Joannie Taliano, MLS, za pomoc w wyszukiwaniu literatury.
Author Affiliations
Z Atlanty, GA
[przypisy: olfen zastrzyki cena, test obciazenia glukoza, tyłomózgowie ]

0 thoughts on “Dowody na podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia – Beyond Randomized, Controlled Trials ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: olfen zastrzyki cena test obciazenia glukoza tyłomózgowie