Skip to content

Długoterminowy efekt płatności Premier za wyniki w zakresie wyników pacjentów ad 5

5 miesięcy ago

584 words

1D w Dodatku Uzupełniającym). W przypadku warunków, w których wyniki były ściśle związane z zachętami (ostry zawał mięśnia sercowego i CABG) w porównaniu do warunków, w których wyniki nie były powiązane z zachętami (zastoinowa niewydolność serca i zapalenie płuc), nie stwierdziliśmy różnicy w tendencjach w zakresie wskaźników śmiertelności między Premier i nie-Premier szpitale (p = 0,36 interakcji). Nie znaleźliśmy również dowodów na to, że wpływ Premier HQID na wskaźniki umieralności różnił się w zależności od potencjalnej zachęty finansowej szpitala (P = 0,47 w przypadku interakcji), jego kondycji finansowej (P = 0,79 w przypadku interakcji) lub konkurencyjności rynku w którym został zlokalizowany (P = 0,35 dla interakcji). (Poszczególne terminy interakcji i ich przedziały ufności są przedstawione w Tabeli 2 w Dodatku Dodatkowym).
Tabela 3. Tabela 3. Śmiertelność na 30 dni dla warunków badania w szpitalach o słabych wynikach na początku, według statusu Premier, 2003-2009. Rysunek 2. Rysunek 2. Śmiertelność w ciągu 30 dni w przypadku szpitali o słabej wydajności na poziomie wyjściowym, zgodnie ze statusem Zapłacona za wydajność , 2002-2009. Stawki zostały dostosowane do charakterystyki pacjentów i szpitala i obejmują wszystkie warunki badania.
W podgrupie szpitali, które były słabe na poziomie wyjściowym, ogólny poziom umieralności był podobny w szpitalach Premier i szpitalach innych niż Premier (odpowiednio 15,12% i 14,73%, różnica, 0,39 punktu procentowego, 95% CI, -0,36 do 1,15) (Tabela 3), bez znaczącej różnicy w szybkości poprawy w czasie (odpowiednio -0,10% w porównaniu do -0,07% na kwartał, różnica, -0,03 punktów procentowych, 95% CI, -0,08 do 0,02, P = 0,22) (Tabela 3 i Rysunek 2). Podobnie, nie było istotnej różnicy w ogólnej śmiertelności na koniec okresu badania (13,37% w szpitalach Premier i 13,21% w szpitalach innych niż Premier, różnica, 0,15 punktu procentowego, 95% CI, -0,70% do 1,01). Odkrycia były podobne w analizach warunkowych, z jednym wyjątkiem: śmiertelność wśród pacjentów z zapaleniem płuc była szybciej zmniejszana w szpitalach Premier niż w szpitalach nie-Premier (-0,16% w porównaniu do -0.10% na kwartał, różnica, -0,06 procent punkty: 95% CI, -0,11 do 0, P = 0,04) (Tabela 3).
Dyskusja
Nie znaleźliśmy wielu dowodów na to, że udział w programie Premier HQID wiązał się ze spadkiem śmiertelności wykraczającym poza te zgłaszane w przypadku szpitali, które brały udział w publicznych raportach, nawet jeśli zbadaliśmy opiekę przez okres 6 lat od rozpoczęcia programu. Ponadto nie stwierdziliśmy różnic w tendencjach dotyczących śmiertelności między warunkami, w przypadku których wyniki były wyraźnie powiązane z zachętami i warunkami, w przypadku których wyniki nie były powiązane z zachętami. Nawet wśród szpitali, które były słabe na poziomie wyjściowym, istniał jedynie słaby i niespójny związek pomiędzy uczestnictwem w programie Premier HQID a obniżeniem śmiertelności. Podsumowując, odkrycia te są wytrzeszczające dla decydentów, którzy mają nadzieję na wykorzystanie zachęt, takich jak te w Premier HQID, w celu poprawy wyników pacjentów (np. 30-dniowa śmiertelność).
W ustawie Affordable Care Act Kongres USA upoważnił CMS do przyjęcia programu płatności za wyniki dla szpitali w całym kraju24. CMS zareagował, tworząc program zakupów opartych na wartościach (VBP), który zapewnia zachęty finansowe zarówno do osiągnięcia jak i poprawy w wydajności25 – podejście ściśle modelowane po Premier HQID podczas drugiej części okresu badania
[hasła pokrewne: tolperis vp cena, veraderm cena, aspiryna bayer ulotka ]

0 thoughts on “Długoterminowy efekt płatności Premier za wyniki w zakresie wyników pacjentów ad 5”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: rehabilitacja dzieci[…]

Powiązane tematy z artykułem: aspiryna bayer ulotka tolperis vp cena veraderm cena