Skip to content

Badanie rentgenowskie

3 tygodnie ago

252 words

Ciepłota ciała ma charakter stanów podgorączkowych, utrzymujących się przez czas dłuższy. Nagłe wystąpienie wysokiej gorączki wskazuje na rozwijające się powikłanie wewnątrzczaszkowe. Badanie rentgenowskie należy do bardzo ważnych badań pomocniczych w rozpoznawaniu tego schorzenia. Nie tylko . potwierdza ono nasze rozpoznanie i umiejscawia okolicę zajętą procesem zapalnym, lecz również, jeżeli jest wykonywane. co pewien okres czasu, daje nam pojęcie o postępie lub cofaniu się choroby. Rokowanie w postaciach lekkich, gdy jeszcze nie ma ropniaka i zniszczenia kości, jest dobre. Również wytworzenie się tylno-bocznego ropnia gardła jest pomyślnym zejściem tej choroby. Zapalenie piramidy kości skalistej często daje powikłania wewnątrzczaszkowe, z których najczęstsze jest rozlane zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropnie zewnątrzoponowe tylnego lub średniego dołu czaszkowego, zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej oraz zapalenie błędnika. Lecenie postaci lekkich polega na podawaniu suhonamidów i penicyliny oraz na leczeniu ucha, a więc paracentezie błony bębenkowej, antromastoidektomii lub operacji doszczętnej. W przypadkach, w których stwierdza się ropniak lub zniszczenie kości, powinniśmy ogniska te zdominować od strony jamy sutkowej lub bębenkowej po wyszukaniu przetoki prowadzącej do komórek piramidy, W innych przypadkach należy dojść do ogniska w piramidzie przez oddzielenie opony twardej. od powierzchni piramidy lub też -metodą operacji podbłędnikowej pomiędzy tętnicą szyjną a ślimakiem. [więcej w: książeczka sanepidowska lekarz medycyny pracy, lista leków refundowanych dla seniorów, stomatolog gocław ]

Powiązane tematy z artykułem: książeczka sanepidowska lekarz medycyny pracy lista leków refundowanych dla seniorów stomatolog gocław